W sprawie zaopiniowania zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej w Szczecinie położonej w Szczecinie w rejonie ul. Studziennej 13, stanowiącej w ewidencji gruntów i budynków działki numer 70 oraz 23/4 obrębu numer 3033, pismo numer WZiON-I.6840.54.2023.