Protokół numer 13_23 z posiedzenia Rady Osiedla Żelechowa 09.03.2023