Protokół numer 12_23 z posiedzenia Rady Osiedla Żelechowa 31.01.2023