Protokół numer 10_22 z posiedzenia Rady Osiedla Żelechowa 17.08.2022