Protokół numer 8_22 z posiedzenia Rady Osiedla Żelechowa 04.05.2022