List gratulacyjny od Posła na Sejm RP Pana Jarosława Rzepy i zaproszenie Radnych RM na posiedzenie RO Żelechowa

Od miłej niespodzianki dla wszystkich Radnych rozpoczęło się drugie posiedzenie Rady Osiedla Żelechowa. Było nią przekazanie listów gratulacyjnych od reprezentującego w parlamencie RP nasze Miasto i Region Pana Posła Jarosława Rzepy. Serdecznie dziękujemy Panu Posłowi oraz pracownikom jego Biura Poselskiego za okazanie zainteresowania aktualnymi wydarzeniami i obywatelską aktywnością na najbliższym mieszkańcom szczeblu samorządu.

Mamy nadzieję, że również wszyscy Radni Rady Miasta Szczecin z naszego Okręgu Wyborczego dostrzegli w wyłonionej reprezentacji mieszkańców partnera społecznego do rozmów o sprawach Żelechowej, tym bardziej że przed nami najważniejsza debata w kalendarzu samorządu, dotycząca projektu jego przyszłorocznego budżetu.

W związku z tym wystosowaliśmy do Radnych zaproszenia na posiedzenie RO Żelechowa w dniu 17 listopada b.r. w celu omówienia zamieszczonych w dokumencie zadań dotyczących Osiedla.