Drugie posiedzenie Rady Osiedla Żelechowa w kadencji 2019-2024.

"W dniu 22 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Osiedla Żelechowa mające na celu  ukonstytuowanie się Zarządu, co umożliwiłoby podjęcie uchwały w zakresie rozdysponowania środków z Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży Rady Miasta Szczecin, przewidzianych na rok bieżący. Na wstępie Pani Przewodnicząca Alina Sukiennicka zaapelowała do wszystkich radnych o aktywny udział w posiedzeniu i zgłaszaniu swoich kandydatur do pracy w Zarządzie Rady. Dodatkowo przypomniała, że wskazane by było, aby to już nowi radni, wybrani na kadencję 2019 – 2024, podjęli decyzję odnośnie środków finansowych przewidzianych na działania integrujące mieszkańców Osiedla. Wśród kandydatur zgłoszonych przez Panią Przewodniczącą Alinę Sukiennicką radni wybrali jedynie viceprzewodniczącego, powierzając tę funkcję radnemu Mirosławowi Marcinów. W związku z faktem, iż pozostali radni nie wyrazili woli udziału w działaniach Zarządu Osiedla, zarówno Skarbnik, Sekretarz jak i Członek Zarządu nie zostali wyłonieni."